Hop til hovedindhold
TEMA

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal

Ung i Rudersdal har en bestyrelse, som mødes 4-5 gange om året. Bestyrelsen har ansvaret for Ung i Rudersdals budget og fastlægger de overordnede principper og rammer for ungeindsatsen i Rudersdal Kommune.

Om bestyrelsen i Ung i Rudersdal

 • Ung i Rudersdal har en bestyrelse, som mødes 4-5 gange om året. Bestyrelsen har ansvaret for Ung i Rudersdals budget og fastlægger de overordnede principper og rammer for ungeindsatsen i Rudersdal Kommune.

  Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) arbejder med en lang række opgaver - både større og mindre. Bestyrelsen tager stilling til forskellige forslag - herunder budgettet, udmøntning af kommunens ungdomspolitik, drøftelser af tilbud i ungemiljøerne, ungeaktiviteter og fritidsundervisning samt events og tværgående arrangementer. 

  Ønsker du at læse referater fra møderne, er du velkommen til at kontakte Ung i Rudersdal.

  • Khaled Mustapha (Kommunalbestyrelsen (L), formand)
  • Jacob Netteberg (Kommunalbestyrelsen (B))
  • Sabine M. Christensen (Folkeoplysningsudvalget)
  • Per Vangekjær (Arbejdsgiverne)
  • Marlene Dalskov (Arbejdstagerne)
  • Alexander Foged (Brugerne, næstformand)
  • Maria Kirkebæk Rasmussen (Forældrene)
  • Eric Beran (Forældrene)
  • Dorte Florin Griffens (Medarbejderne)

  Forvaltningen er repræsenteret i bestyrelsen ved:

  • Birgit Hoé Knudsen (Kulturområdet)
  • Gitte Næsbøl Magnus (Ung i Rudersdal)
  • Rasmus Lind Jensen (Ung i Rudersdal)
  • Annemarie Milbregt (Ung i Rudersdal)

  Suppleanter:

  • Kim Johnsen (suppleant for Forældrene)
  • Rikke Stefani (suppleant for Forældrene)
  • Rasmus Halberg Kristiansen (suppleant for Medarbejderne) 
 • I Rudersdal Kommune har man sammenlagt tre hovedområder i ungdomsskoleregi:

  1. Fritidsundervisning
  2. Ungdomsklubber
  3. Aktiviteter, events og ungdomsfester m.v.

  De tre hovedområder er samlet under navnet Ung i Rudersdal og drives efter 'Lov om Ungdomsskoler'. Heri står ,at ved enhver ungdomsskole oprettes en bestyrelse med mellem 7 og 11 medlemmer. Derfor har Ung i Rudersdal sin egen bestyrelse.

 • Bestyrelsen for Ung i Rudersdal refererer  til den øvrige politiske organisering i Rudersdal Kommune via Kultur- og Fritidsudvalget, som er et stående udvalg under Kommunalbestyrelsen.

 • Bestyrelsen for Ung i Rudersdal kan afgive udtalelser og stille forslag til Kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører Ung i Rudersdal. Bestyrelsen skal også afgive udtalelser om alle spørgsmål, som Kommunalbestyrelsen forelægger den. På den måde har bestyrelsen både indsigt og indflydelse på rammerne for ungeindsatsen.