Hop til hovedindhold

SSP og gadeteam

I Rudersdal Kommune er det Ung i Rudersdal, der koordinerer SSP-indsatsen.

SSP

SSP er forkortelsen for Skole, Socialforvaltning og Politi.

SSP-indsatsen består af generelle og individuelle indsatser og har fokus på den generelle trivsel og tryghed for unge, såvel som andre borgere i kommunen. Herunder gælder blandt andet også forebyggende indsatser. 

SSP indsatsen tager sit afsæt i den kriminalpræventive handleplan og består af en SSP-konsulent, en SSP-koordinator og to i gadeteamet. 

Tilbud om forebyggelse i grundskolen 

Social i pejling i 7. klasse. Gennem metoden Social Pejling er Ung i Rudersdal med til at forebygge risikoadfærd i folkeskolen. 

Tilbud om forebyggelse i gymnasiet

Ung i Rudersdal tilbyder forældremøder omkring overgangen fra folkeskole til gymnasium og holder elevoplæg for nye 1.g elever i august.

Gadeteam

I Rudersdal Kommune består gadeplansindsatsen pt. af to fuldtidsmedarbejdere ansat i Ung i Rudersdal og koordineres af SSP-koordinatoren. 

Gadeteamet udfører pædagogisk opsøgende arbejde, dér hvor de unge opholder sig i deres frie tid. Oftest sker dette i det offentlige rum, men gadeteamet er desuden aktivt tilstede i kommunens ungemiljøer som brobygning til nogle ungegrupper. Formålet er at hjælpe unge ind i positive fællesskaber, for hvem det kan være svært, samt opnå god indsigt i, hvilke tendenser der rører sig på gaden. Gadeteamet arbejder relationsbaseret med de unge i forsøgt på at hjælpe dem med det, der er svært i deres liv.

Gadeteamet kan ligeledes hjælpe med at navigere i et komplekst kommunalt system, gennem deres store faglige netværk og kan i nogle tilfælde være en ”rejsefælle” og vejleder for den unge på vej til målet. Gadeteamet kan vejlede i forhold til unge, der skal rette op på aparte adfærd på gaden og i det offentlige rum. 

Gadeteamets tilstedeværelse planlægges efter sæson og verserende indsatser. Dog deltager gadeteamet som udgangspunkt altid ved særlige lejligheder, hvor der er mange unge samlet på ét sted, f.eks. på 9. klassernes sidste skoledag, Ulvedalene mv.

Gadeteamet afvikler løbende aktiviteter og grillaftener i boligområder, hvor der erfaringsmæssigt kan være en fordel i at opbygge positive relationer til både børn, unge og voksne borgere i området.

Gadeteamet