Ungekulturpuljen

– En støttepulje til ungdomskulturelle aktiviteter i Rudersdal Kommune

Ung i Rudersdal har fokus på selvorganiserede ungdomskulturelle aktiviteter og ønsker at understøtte disse med etablering af en ungdomskulturpulje, der nemt, hurtigt og ubureaukratisk kan give økonomisk støtte til projekter og initiativer igangsat af, med og for unge fra Rudersdal Kommune.

Puljen

Ansøgninger

Ansøgningsfrister og behandling

Administrative afslag

Afvikling af projektet

Regnskab og dokumentation

Krav til dokumentation