Ungekulturpuljen

– En støttepulje til ungdomskulturelle aktiviteter i Rudersdal Kommune

Ung i Rudersdal har fokus på selvorganiserede ungdomskulturelle aktiviteter og ønsker at understøtte disse med etablering af en ungdomskulturpulje, der nemt, hurtigt og ubureaukratisk kan give økonomisk støtte til projekter og initiativer igangsat af, med og for unge fra Rudersdal Kommune.

Puljen
Ansøgninger
Ansøgningsfrister og behandling
Administrative afslag
Afvikling af projektet
Regnskab og dokumentation
Krav til dokumentation