Spring til indhold

Ungeprofilundersøgelsen

Ungeprofilundersøgelsen

Ung i Rudersdal har på baggrund af ungeprofilundersøgelsen udarbejdet en kort PIXI-udgave suppleret med forslag til, hvordan skolerne, SSP, ungecentrene med flere kan arbejde forebyggende fremadrettet på baggrund af tallene fra ungeprofilundersøgelsen 2022.

PIXI-udgaven kan rekvireres ved at sende en mail til SSP-konsulent Brian Hjermind - brhj@rudersdal.dk

Fakta og kort fortalt om ungeprofilundersøgelsen 2020:

Gennemført i perioden 1. december 2019 - 31. januar 2020.
1.205 besvarelser fra udskolingselever i Rudersdal (7. – 9. klasse).
638 besvarelser fra Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole samt Nærum Gymnasium.

 

På baggrund af tallene fra Ungeprofilundersøgelsen kan det konkluderes, at de unge i Rudersdal Kommune overordnet trives lidt bedre i skolen og i fritidslivet, ligesom der ses mindre mobning sammenlignet med jævnaldrende unge på landsplan.

Den forebyggende indsats på 7. årgang igennem de sidste tre skoleår ser ud til at have haft den ønskede effekt, idet der ses en signifikant forskel på elevernes fordomme og sociale overdrivelser omkring tobak, alkohol og stoffer - særligt på 7. og 8. årgang.

Færre unge fra Rudersdal tror noget forkert om deres jævnaldrende, og de er mere kildekritiske på nettet. Færre unge fra Rudersdal ryger dagligt (både i folkeskolen og på gymnasierne), og så har de en senere alkoholdebutalder sammenlignet med unge på landsplan.
Dog bemærkes der en voldsom stigning på 9. årgang og i gymnasiet omkring rusmidler, idet unge fra Rudersdal ligger markant højere sammenlignet med landstallene.

 

Der ses en signifikant stigning i unge, der har prøvet at ryge hash i overgangen fra 8. til 9. klasse i folkeskolen. En tendens, som dog ikke kun er gældende i Rudersdal Kommune.  

Ungeprofilundersøgelsen udfærdiges årligt.