SSP og Gadeteam

SSP

SSP er forkortelsen for skole, socialforvaltning og politi. I Rudersdal Kommune er det Ung i Rudersdal, der koordinerer indsatsen.

SSP-indsatsen består af generelle og individuelle indsatser og har fokus på den generelle trivsel og tryghed for unge, såvel som andre borgere i kommunen og dækker blandt andet forebyggende indsatser.

Forebyggelse i folkeskolen
Forebyggelse i Gymnasiet
Arrangementer og events
Kontakt SSP

Gadeteam

Ung i Rudersdal har et ”gadeteam” med to medarbejdere. Teamet arbejder forebyggende med udgangspunkt i relationer til unge i det offentlige rum og kigger jævnligt forbi de steder i kommunen, hvor unge typisk opholder sig. 

Gadeteamet kan gennem relationerne med unge forsøge at hjælpe dem på mange planer. De kan for eksempel tale med unge om alkohol, hash, kærester, skolen, forældre, stoffer, uddannelser og drømme for fremtiden, ligesom de kan hjælpe med at  navigere i et komplekst kommunalt system.  Gadeteamet har et stort fagligt netværk og kan i nogle tilfælde være en ”rejsefælle” og vejleder for den unge på vej til målet.

Gadeteamet kan også til en vis grad forebygge og afværge unge menneskers støjende eller på anden vis uhensigtsmæssige adfærd i det offentlige rum. Men gadeteamet løser ikke opgaver, der hører under politiet og vil ikke forsøge på det.

Du kan kontakte Rudersdal Gadeteam via ung i Rudersdals Sekretariat på telefon 4611 5900 eller på mail ungi@rudersdal.dk