Spring til indhold

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal

Ung i Rudersdal har en bestyrelse, som mødes 4-5 gange om året. Bestyrelsen har ansvaret for Ung i Rudersdals budget og fastlægger de overordnede principper og rammer for ungeindsatsen i Rudersdal Kommune.

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal (BUR) arbejder med en lang række opgaver - både større og mindre. Bestyrelsen tager stilling til forskellige forslag - herunder budgettet, udmøntning af kommunens ungdomspolitik, drøftelser af tilbud i ungemiljøerne, ungeaktiviteter og fritidsundervisning samt events og tværgående arrangementer. 

Ønsker du referater fra tidligere år, er du velkommen til at kontakte Ung i Rudersdal.

 

 

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal