Spring til indhold

SPEAK-UP Academy

SPEAK-UP Academy er et meningsdannerforløb for 2.g's samfundsfagselever, som er opstået i tæt samarbejde mellem Ung i Rudersdal og Nærum Gymnasium.

SPEAK-UP Academy har til hensigt at styrke unges politiske selvværd og støtte op om deres aktive stillingtagen og deltagelse i den offentlige debat.  Ung i Rudersdal har overtaget undervisningen for to samfundsfagsklasser, hvor eleverne over fire uger får erfaring med at udtrykke deres meninger og får øget bevidsthed om, hvordan de kan søge indflydelse og kæmpe aktivt for en sag.

Forløbet blev den 23. februar skudt i gang af tre dygtige og passionerede meningsdannere og rollemodeller; Emma Sehested Høeg, Moussa Mchangama og Sarah Hellebek, som inspirerede og motiverede eleverne til at debattere og udøve aktivisme.

I forløbet vil eleverne udforske og beslutte sig for en mærkesag, undersøge forskellige tilgange til aktivisme og afsøge deres eget temperament og mod. Til sidst udvikles en pitch og et konkret produkt, som giver udtryk for deres mening, mobiliserer andre omkring sagen, og som får dem til at træde ind i debatten.