Missing pic

Om os

Ung i Rudersdal er et fællesskab for og med Rudersdals unge, og tilbyder en bred vifte af tilbud, der skaber fritid med mening og gode oplevelser.

Ung i Rudersdal samler kommunens tilbud til unge. Med udgangspunkt i ungecentre i de tre distrikter (Birkerød, Holte og Nærum) klubafdeling (Vedbæk) og fritidsundervisning, skaber vi ungemiljøer, som giver mulighed for læring og en god fritid.

Under betegnelsen Tryg i Rudersdal, koordinerer Ung i Rudersdal kommunens SSP-indsats, herunder kriminalpræventive- og diverse forebyggende indsatser. Ung i Rudersdal driver desuden en åben og anonym ungerådgivning.

Ung i Rudersdal laver derudover en række matrikelløse aktiviteter for unge over hele kommunen. Og arrangerer forskellige kulturelle events/arrangementer for unge.

Det formelle…

Ung I Rudersdal drives efter lov om ungdomsskoler og Kommunalbestyrelsens bestemmelser. Der er nedsat en Ungdomsskolebestyrelse. 

Ungdomsdistrikter

Ung i Rudersdal er organisatorisk inddelt i tre ungdomsdistrikter; Distrikt Birkerød, Distrikt Holte og Distrikt Nærum, hvor der i hvert distrikt er en bred vifte af tilbud til distriktets unge og hvor der er etableret et ungecenter, der har et bredt tilbud om dannelse, uddannelse og oplevelse for unge fra 6. klasse til 25 år. Ung i Rudersdal har et fælles sekretariat på Kulturcenter Mariehøj.

Formålet

Ung i Rudersdal er centralt placeret i koordination og iværksættelse af kommunens ungepolitik og har som mission, at hjælpe unge med at tilegne sig de personlige, sociale og faglige kompetencer, der er grundlaget for et godt og aktivt liv i et åbent demokratisk samfund.

Fritidsundervisningen

Der tilbydes fritidsundervisning i sprog, kreative og praktiske fag m.m. Undervisningen udbydes via vores hjemmeside www.ungirudersdal.dk, via ungemagasinet samt ved brug af sociale medier. Undervisningen foregår fortrinsvis i ungecentrene, på Kulturcenter Mariehøj, Nærum Gymnasium samt i et vist omfang på kommunens skoler. 

Ungecentre

Ung i Rudersdals ungecentre er et gratis tilbud til unge i Rudersdal om aktiviteter og samvær af en mere uforpligtende karakter, - eksempelvis omkring IT, værksteder, musisk udfoldelse, ture, rejser, fester og andre kulturelle arrangementer. Der er desuden klubafdeling på Vedbæk skole.

SFK

Ung i Rudersdal driver også SFK i Nærum, efter særaftale med Skoleområdet. Kontakt Distrikt Nærum direkte med spørgsmål hertil.

Kontakt os

Ung i Rudersdals sekretariat kan være behjælpelig med spørgsmål omkring SSP, klub og ungdomsskole og andre ungerettede kulturelle aktiviteter.

Skal du i kontakt med Ung i Rudersdal kan det ske på følgende numre:

 • Ung i Rudersdals sekretariat: telefon 46 11 59 00 eller til ungi@rudersdal.dk
 • Ungdomsdistrikt Birkerød: telefon 46 11 59 20
 • Ungdomsdistrikt Holte: telefon 46 11 59 30
 • Ungdomsdistrikt Nærum: telefon 46 11 59 40Sidst opdateret: 03.08.2016

 • Ung i Rudersdal
 • |
 • Øverødvej 246
 • |
 • 2840 Holte
 • |
 • Tlf. 46 11 59 00
 • |
 • ungi@rudersdal.dk